Mesures Covid

R

Tota la casa haurà estat ventilada i desinfectada amb productes autoritzats.

R

La neteja de la roba es fa a un mínim de 60º graus.

R

Utilitzem lleixiu per els terres, i productes desinfectants per els poms de portes, interruptors, marbres, comandaments i superfícies en general.

R

Durant la neteja anem protegits amb guants i mascareta.

R

Degut a les mesures COVID19 em retirat elements com coixins addicionals, jocs de taula.

R

Quan es faci el check-in i check-out, l’ús de la mascareta serà obligatori.

R

Les claus es desinfectaran a cada estada.

R

Si durant l’estada es requerís atenció mèdica es pot trucar al 112.